Collaboraties

Sinds 2020 is het expertiseteam voor neurorevalidatie in de 1e lijn opgericht onder de naam NAH-tuurlijk. In nauwe samenwerking met gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeuten verzorg ik het (neuro)psychologische onderdeel van de revalidatie. Bovendien is er ruime neuropsychologische expertise en ervaring in scholing en supervisie.

Er wordt volgens de volgende landelijk opgestelde kwaliteitsstandaarden gewerkt:
– Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel volwassenen (zie www.hersenstichting.nl)
– Zorgstandaard -SOLK somatische symptoomstoornis, waaronder ook Chronisch pijn, chronisch vermoeidheid, Post-commotioneel syndroom en LTSH kunnen vallen. 
– Zorgstandaard psychosociale zorg bij oncologie
– Zorgstandaard depressieve stoornissen
– Zorgstandaard Angststoornissen (www.thuisarts.nl)

Ook werkt de praktijk samen met Libra Arbeidsexpertise