Voor wie

Psychologische behandeling

Mijn praktijk richt zich op kortdurende (Generalistische Basis GGZ) behandeling  van diverse klachten met verschillende achtergronden.

Te denken valt aan:

    • Stress gerelateerde klachten
    • Rouwverwerking of acceptatie problemen
    • Medisch psychologische klachten (bv chronisch pijn, gevolgen oncologische behandeling, post COVID-19 klachten)
    • Somberheid en depressie
    • Trauma
    • Onverklaarde lichamelijke klachten waarin je zoekt hoe je hiermee om moet gaan
    • Cognitieve klachten na Niet Aangeboren Hersenletsel (bv na een ongeval, CVA)
    • Advies of echtpaar gesprekken voor het omgaan met gevolgen van NAH
    • Angst- en paniek.

Ik bied geen behandelingen op het gebied van:

    • Verslavingsproblematiek, autisme, ADHD en ADD
    • Crisiszorg; in geval van crisis dient de patiënt contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost of crisisdienst
    • Relatietherapie
    • Uitgebreid (neuro-) psychologisch onderzoek.
  •     Voor een overzicht van de behandelingsprocedure kunt u terecht op de pagina Werkwijze.
Training, coaching, supervisie

Bij mijn praktijk kunt u ook terecht met vragen over:

    • Training in groepsdynamiek voor professionals
    • In-company training:  gericht op het verbeteren van communicatie of samenwerking in teams. (team loopt niet, conflicten , stroeve samenwerking)
    • Coaching voor mensen die een kritisch, professioneel klankbord of spiegel zoeken gericht op het  verbeteren van kwaliteiten of persoonlijke groei
    • Advies over hanteren van specifieke medisch, psychologische problematiek in de werksituatie.

     Voor een overzicht van de tarieven kunt u terecht op de pagina Praktisch.