Werkwijze

Aanmelden
 • Verwijzing via de huisarts, de verwijzing neemt u mee naar de eerste afspraak
 • U meldt zich aan via de website en vult het aanmeldformulier in
 • U kunt zich ook zonder verwijzing aanmelden; de behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar
Eerste gesprek: intake
 • We maken kennis en bespreken uw hulpvraag
 • We brengen factoren in kaart die aanleiding vormen voor de klachten of deze in stand houden
 • We bespreken of uw hulpvraag past binnen de praktijk. Mocht dit niet zo zijn en u bijvoorbeeld intensievere hulp nodig heeft of er is geen match, dan kijken we waar een mogelijk passender aanbod is
 • Als er geen DSM diagnose gesteld kan worden (aanpassing problemen, relatie problemen gelden niet meer als DSM diagnose) dan wordt u terug verwezen naar de huisarts of u kunt ervoor kiezen het traject zelf te betalen.
behandeling
 • In het tweede gesprek wordt het behandelplan met u besproken; de behandelmethode wordt toegelicht. Als u akkoord bent, wordt de behandeling gestart
 • Op basis van de ernst van de klachten wordt er een zorgproduct en zorgprestatie vastgesteld. Zie uitleg over het nieuwe zorgprestatiemodel.
 • Tarieven en wijze van betaling wordt doorgenomen
 • Tijdens de vervolggesprekken wordt regelmatig geëvalueerd of de behandeling naar wens verloopt en of we op de goede weg zijn om de behandeldoelen te bereiken
 • Indien helpend in het behandeltraject, worden (na uw goedkeuring) naasten bij de behandeling betrokken.
Training, coaching en supervisie
 • Voor coaching gesprekken (bijvoorbeeld als U als werknemer dreigt vast te lopen) ben ik graag bereid te overleggen over tarief, vorm of inhoud van een traject
 • Voor training in groepsdynamiek of trainingsdagen voor  teams ten aanzien van het verbeteren van communicatie en samenwerking kunt u mij bellen of uw vraag mailen, ik neem dan op korte termijn contact met u op. 
Beeldbellen via James

Beeldbellen kan via James (AVG-proof). Zorg voor een rustige omgeving waar u ongestoord het gesprek kunt aangaan.

Instructie bij beeldbellen via James:

U krijgt een uitnodigingsmail van James. Het beeldbellen werkt het beste in Chrome, Firefox , dus we raden u aan om de link in een van deze browsers te openen. Vervolgens wordt uw geboortedatum en e-mailadres gevraagd ter verificatie. Het beeldbelgesprek wordt dan direct geopend. U dient wel toestemming te geven om uw camera en microfoon te gebruiken ten behoeve van het beeldbellen.

Nieuw bekostigingssysteem in de GGZ: het Zorgprestatiemodel

De nieuwe bekostiging (zorgprestatiemodel) is ingegaan op 1 januari 2022. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties (bv behandelgesprekken).

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaats hebben gevonden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. 

In het zorgprestatiemodel bepaalt de duur van het consult (45 of 60 minuten), de setting (ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II) waarin de behandeling plaatsvindt en het beroep van uw zorgverlener (GZ psycholoog) het tarief.  Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling.

Klik hier voor meer informatie over het zorgprestatiemodel.