Werkwijze

Voor psychologische hulp

Aanmelden

    • Verwijzing via de huisarts, de verwijzing neemt u mee naar de eerste afspraak
    • U meldt zich aan via de website en vult het aanmeldformulier in
    • U kunt zich ook zonder verwijzing aanmelden; de behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar
   •  

Eerste gesprek: intake

    • We maken kennis en bespreken uw hulpvraag
    • We brengen factoren in kaart die aanleiding vormen voor de klachten of deze in stand houden
    • We bespreken of uw hulpvraag past binnen de praktijk. Mocht dit niet zo zijn en u bijvoorbeeld intensievere hulp nodig heeft of er is geen match, dan kijken we waar een mogelijk passender aanbod is
    • Als er geen DSM diagnose gesteld kan worden (aanpassing problemen, relatie problemen gelden niet meer als DSM diagnose) dan wordt u terug verwezen naar de huisarts of u kunt ervoor kiezen het traject zelf te betalen.

 

Behandeling

    • In het tweede gesprek wordt het behandelplan met u besproken; de behandelmethode wordt toegelicht. Als u akkoord bent, wordt de behandeling gestart
    • Op basis van de ernst van de klachten wordt er gekozen voor een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, ieder met bijbehorende behandelduur (doorgaans tussen 4-10 gesprekken)
    • Tarieven en wijze van betaling wordt doorgenomen
    • Tijdens de vervolggesprekken wordt regelmatig geëvalueerd of de behandeling naar wens verloopt en of we op de goede weg zijn om de behandeldoelen te bereiken
    • Indien helpend in het behandeltraject, worden (na uw goedkeuring) naasten bij de behandeling betrokken.

Training, coaching, supervisie

    • Voor coaching gesprekken (bijvoorbeeld als U als werknemer dreigt vast te lopen) ben ik graag bereid te overleggen over tarief, vorm of inhoud van een traject
    • Voor training in groepsdynamiek of trainingsdagen voor  teams ten aanzien van het verbeteren van communicatie en samenwerking kunt u mij bellen of uw vraag mailen, ik neem dan op korte termijn kontakt met u op.