Over ons

Het hart van Dynamische Psychologie, jouw team van ervaren psychologen.

Onze Visie

Welkom bij Dynamische Psychologie; wij hebben expertise in psychische klachten die een gevolg zijn van ziekte of ongeval of die leiden tot lichamelijke klachten. Wij zijn ervan overtuigd dat je levensverhaal, je sociale omgeving, relaties en werk invloed hebben op je welbevinden. Psychische klachten staan niet op zichzelf; ze komen naar voren vanuit een dynamische interactie tussen persoon en omgeving.

Je balans vinden en houden in een turbulente wereld net hersteld van- of ondanks je klachten is een uitdaging. Wij hebben daarom oog voor jouw specifieke omstandigheden. Als het wenselijk is, is een naaste van harte welkom bij de behandeling. Daarnaast kan afstemming plaats vinden met re-integratie begeleiders, bedrijfsartsen of andere behandelaars. Dit uiteraard alleen op jouw verzoek of met jouw toestemming.

Als je lang onder stress hebt gestaan of je hebt ingrijpende levens gebeurtenissen niet volledig verwerkt, dan kan dit invloed hebben op het ontstaan van ziekte en de manier waarop herstel verloopt. Daarom werken wij vanuit het bio- psycho- sociaal model. We brengen de aanleiding- en de gevolgen van je klachten in kaart. Daarnaast bekijken we of vaste gedragspatronen, overtuigingen en nare herinneringen rondom ziekte of ongeval een rol spelen. Is duidelijk welke factoren optimaal herstel belemmeren, dan volgt daaruit de behandel aanpak.

Wij gaan een open dialoog aan, gericht op een zorgvuldig onderzoek van wat op dit moment een blokkade vormt en welke methoden ingezet kunnen worden om je weer perspectief te geven. Het is ons doel om je, in een sfeer van eerlijkheid, directheid en empathie, te ondersteunen om stap voor stap regie

over je eigen leven terug te krijgen. Wij vragen van jou dat je actief betrokken bent bij je behandel proces en aan de slag gaat met oefeningen.

Onze Visie

Onze Benadering

Welkom bij Dynamische Psychologie; wij hebben expertise in psychische klachten die een gevolg zijn van ziekte of ongeval of die leiden tot lichamelijke klachten. Wij zijn ervan overtuigd dat je levensverhaal, je sociale omgeving, relaties en werk invloed hebben op je welbevinden. Psychische klachten staan niet op zichzelf, maar komen naar voren vanuit een dynamische interactie tussen persoon en omgeving.

Je balans vinden en houden in een turbulente wereld, net hersteld van- of ondanks je klachten, is een uitdaging. Wij hebben daarom oog voor jouw specifieke omstandigheden.

Samenwerking en Ondersteuning

Als het wenselijk is, is een naaste van harte welkom bij de behandeling. Daarnaast kan afstemming plaatsvinden met re-integratiebegeleiders, bedrijfsartsen en andere behandelaars. Dit uiteraard alleen op jouw verzoek of met jouw toestemming.

Begrip van Jouw Situatie

Als je langdurig aan stress bent blootgesteld of ingrijpende levensgebeurtenissen niet volledig hebt verwerkt, kan dit een significante invloed hebben op zowel het ontstaan van ziekte als op jouw herstelproces.

Vanuit het bio-psycho-sociaal model werken we aan het in kaart brengen van zowel de aanleiding als de gevolgen van je klachten. We onderzoeken hoe vaste gedragspatronen, overtuigingen en nare herinneringen gerelateerd aan ziekte of ongeval bijdragen aan jouw huidige toestand.

Jouw Behandeltraject

Met een duidelijk beeld van welke factoren jouw herstel belemmeren, ontwikkelen we een behandelplan. Onze praktijk kenmerkt zich door een open dialoog waarbij we samen onderzoeken wat nu precies de blokkade vormt en welke methoden we kunnen inzetten om je weer perspectief te bieden. Ons doel is om je in een omgeving van eerlijkheid, directheid en empathie te begeleiden naar het terugwinnen van de regie over je leven. We verwachten een actieve inzet van jou in je behandelproces, inclusief het werken met oefeningen.

Onze Specialisten

Kitty Daamen

Expertise in Medisch Psychologische Zorg en Groepsdynamiek

Mijn naam is Kitty Daamen, in 1988 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en een ervaren GZ-psycholoog en groepspsychotherapeut. In mijn loopbaan heb ik een brede waaier aan kennis en ervaring opgedaan in de boeiende en complexe wereld van medisch psychologische problematiek. In algemeen ziekenhuis en met name de revalidatie heb ik expertise opgedaan in Niet Aangeboren Hersenletsel, aanhoudende lichamelijke klachten (oa pijn), oncologie en Post Covid.

Gedurende mijn carrière heb ik mijn vaardigheden aangescherpt in diverse therapeutische richtingen, waaronder oplossingsgerichte therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, ACT, en groep dynamische processen. Niet alleen pas ik deze technieken toe in individuele behandelsessies, maar ze vormen ook de kern van mijn groepsbehandelingen en coachingstrajecten voor de re-integratie in de arbeidsmarkt.

Bij het leveren van trainingen in groepsdynamische processen en het uitvoeren van opdrachten gericht op het verbeteren van teamcommunicatie en samenwerking, streef ik altijd naar enthousiasme en toewijding. Bovendien heb ik, met een hart voor de ontwikkeling van aankomende professionals, supervisie geboden aan psychologen die zich in de opleidingsfase tot GZ-psycholoog (PIOG) bevonden.

2019 markeerde een mijlpaal in mijn carrière: de lancering van mijn eigen praktijk. Dit heeft mij in staat gesteld om op een flexibelere en cliëntgerichtere manier te werken, zodat ik nauwgezet en multidisciplinair kan inspelen op de unieke behoeften van zowel individuele cliënten als organisaties.

Welkom bij mijn praktijk, waar uw psychologische welzijn met deskundigheid en compassie wordt benaderd.

Drs. Kitty Daamen

Eigenaar & GZ-Psycholoog

Drs. Mieke van der Haas

GZ-Psycholoog

Mieke van der Haas

Expertise in Medisch Psychologische Zorg

Mijn naam is Mieke van der Haas. In 1988 heb ik de studie
(klinische) psychologie afgerond in Nijmegen. Daarna ben ik opgeleid tot GZ-psycholoog,
Cognitief Gedragstherapeut VGCT en EMDR-therapeut. De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt bij diverse revalidatiecentra, waar ik me heb kunnen specialiseren in de diagnostiek en behandeling van psychologische klachten samenhangend met aanhoudende lichamelijke klachten zoals pijn, gevolgen van licht traumatisch hersenletsel en post-covid. In de behandelingen hecht ik waarde aan een goede samenwerking
op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ik werk volgens de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke richtlijnen.

Ik werk graag samen met Kitty Daamen omdat de visie en
werkwijze van onze praktijken mooi op elkaar aansluiten. Vanaf 1 oktober 2023 ben ik werkzaam in haar praktijk.

Onze Specialisten

Kitty Daamen

Expert in Medisch-Psychologische Zorg en Groepsdynamiek


Mijn naam is Kitty Daamen, in 1988 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en een ervaren GZ-psycholoog en groepspsychotherapeut. In mijn loopbaan heb ik een brede waaier aan kennis en ervaring opgedaan in de boeiende en complexe wereld van medisch psychologische problematiek. In algemeen ziekenhuis en met name de revalidatie heb ik expertise opgedaan in Niet Aangeboren Hersenletsel, aanhoudende lichamelijke klachten (oa pijn), oncologie en Post Covid.

Drs. Kitty Daamen

Eigenaar & GZ-Psycholoog

Gedurende mijn carrière heb ik mijn vaardigheden aangescherpt in diverse therapeutische richtingen, waaronder oplossingsgerichte therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, ACT, en groep dynamische processen. Niet alleen pas ik deze technieken toe in individuele behandelsessies, maar ze vormen ook de kern van groepsbehandelingen en coachingstrajecten voor de re-integratie in de arbeidsmarkt.

Bij het leveren van trainingen in groepsdynamische processen en het uitvoeren van opdrachten gericht op het verbeteren van teamcommunicatie en samenwerking, streef ik altijd naar enthousiasme en toewijding. Inmiddels bied ik al jaren, met een hart voor de ontwikkeling van aankomende professionals, supervisie aan psychologen die zich in de opleidingsfase tot GZ-psycholoog (PIOG) bevinden.

2019 markeerde een mijlpaal in mijn carrière: de lancering van mijn eigen praktijk. Dit heeft mij in staat gesteld om op een flexibelere en cliëntgerichtere manier te werken, zodat ik nauwgezet en multidisciplinair kan inspelen op de unieke behoeften van zowel individuele cliënten als organisaties.

Welkom bij mijn praktijk, waar uw psychologische welzijn met deskundigheid en compassie wordt benaderd.

Mieke van der Haas

Expert in Medisch Psychologische Zorg en Groepsdynamiek

Mijn naam is Mieke van der Haas. In 1988 heb ik de studie (klinische) psychologie afgerond in Nijmegen. Daarna ben ik opgeleid tot GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCT en EMDR-therapeut. De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt bij diverse revalidatiecentra, waar ik me heb kunnen specialiseren in de diagnostiek en behandeling van psychologische klachten samenhangend met aanhoudende lichamelijke klachten zoals pijn, gevolgen van licht traumatisch hersenletsel en post-covid.

Drs. Mieke van der Haas

GZ-Psycholoog

In de behandelingen hecht ik waarde aan een goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ik werk volgens de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke richtlijnen.

Ik werk graag samen met Kitty Daamen omdat de visie enwerkwijze van onze praktijken mooi op elkaar aansluiten. Vanaf 1 oktober 2023 ben ik werkzaam in haar praktijk.

Veelgestelde vragen

Wat is de actuele wachttijd voor een behandeling?

De wachttijd bedraagt 10 weken voor locatie Boxtel en 8 weken voor locatie Rosmalen (datum: 12-5-2024).

Hoe ziet de procedure voor aanmelding er uit?

Je kunt je aanmelden voor behandeling via het mail adres info@dynamischepsychologie.nl of via de aanmeld button.

Wordt mijn behandeling vergoed door mijn verzekering?

De behandeling wordt 100% vergoed voor de zorgverzekeraars waarmee de praktijk een contract heeft. Voor alle andere zorgverzekeraars is dat 60-100% afhankelijk van je polis. Behandeling wordt alleen vergoed als er een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of specialist is. Deze dient bij de praktijk aangeleverd te zijn voor het intake gesprek.

Dynamische Psychologie

Bij Dynamische Psychologie staan we klaar om je met deskundigheid en compassie te begeleiden in jouw proces naar herstel.

Ontdek samen met ons een weg naar jouw nieuwe balans.

Contact

  • +31 6 82 66 46 98

  • info@dynamischepsychologie.nl

  • Molenpad 7a, 5281 JV Boxtel

  • Frontier 197, 5245 ED Rosmalen

Algemeen

KVK - 75825546

BIG - 09051432525

Kwaliteitsstatuut

Algemene voorwaarden

2024 - Dynamische Psychologie | Alle rechten voorbehouden | Website door IntegreerNu