Privacybeleid

Inleiding

Welkom bij Dynamische Psychologie. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we uw gegevens beschermen.

Welke Gegevens Verzamelen We?

Wij verzamelen verschillende soorten informatie om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren:

 • Persoonsgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en andere contactgegevens.

 • Gezondheidsinformatie: informatie over uw gezondheid, inclusief medische geschiedenis, behandelingsinformatie en zorgplannen.

 • Betalingsinformatie: bankrekeningnummers en verzekeringsgegevens voor facturering en vergoedingen.

Hoe Verzamelen We Uw Gegevens?

Uw gegevens worden verzameld op verschillende manieren:

 • Direct van u: via intakeformulieren, e-mails, telefoongesprekken en tijdens behandelsessies.

 • Van derden: zoals verwijzingen van huisartsen, zorgverzekeraars en andere zorgverleners, met uw toestemming.

Waarom Verzamelen We Uw Gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Behandelingsdoeleinden: om een passend zorgplan op te stellen en uit te voeren.

 • Communicatie: om contact met u op te nemen over afspraken en behandelingen.

 • Facturering: voor het verwerken van betalingen en declaraties bij uw zorgverzekeraar.

 • Wettelijke Verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en beroepsrichtlijnen.

Hoe Beschermen We Uw Gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen:

 • Toegangscontrole: alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot uw gegevens.

 • Beveiligde systemen: wij gebruiken versleutelde databases en beveiligde servers.

 • Vertrouwelijkheid: wij houden ons aan beroepsgeheim en wettelijke verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid.

Delen van Gegevens met Derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Dit kan omvatten:

 • Zorgverleners: delen van informatie met uw huisarts of andere zorgverleners voor behandeldoeleinden, met uw toestemming.

 • Zorgverzekeraars: voor de afhandeling van vergoedingen en betalingen.

 • Wettelijke instanties: indien noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw Rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Inzage: u heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien.

 • Correctie: u kunt verzoeken om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

 • Verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 • Overdraagbaarheid: u heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via:


Kitty Daamen

Dynamische Psychologie

Molenpad 7ABC

5281 JV Boxtel

Telefoon: +31 6 82 66 46 98

E-mail: info@dynamischepsychologie.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20-5-2024.

Veelgestelde vragen

Wat is de actuele wachttijd voor een behandeling?

De wachttijd bedraagt 10 weken voor locatie Boxtel en 8 weken voor locatie Rosmalen (datum: 12-5-2024).

Hoe ziet de procedure voor aanmelding er uit?

Je kunt je aanmelden voor behandeling via het mail adres info@dynamischepsychologie.nl of via de aanmeld button.

Wordt mijn behandeling vergoed door mijn verzekering?

De behandeling wordt 100% vergoed voor de zorgverzekeraars waarmee de praktijk een contract heeft. Voor alle andere zorgverzekeraars is dat 60-100% afhankelijk van je polis. Behandeling wordt alleen vergoed als er een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of specialist is. Deze dient bij de praktijk aangeleverd te zijn voor het intake gesprek.

Dynamische Psychologie

Bij Dynamische Psychologie staan we klaar om je met deskundigheid en compassie te begeleiden in jouw proces naar herstel.

Ontdek samen met ons een weg naar jouw nieuwe balans.

Contact

 • +31 6 82 66 46 98

 • info@dynamischepsychologie.nl

 • Molenpad 7a, 5281 JV Boxtel

 • Frontier 197, 5245 ED Rosmalen

Algemeen

KVK - 75825546

BIG - 09051432525

Kwaliteitsstatuut

Algemene voorwaarden

2024 - Dynamische Psychologie | Alle rechten voorbehouden | Website door IntegreerNu