Tarieven

Tarieven behandeling verzekerde zorg

Voor de verzekerde zorg worden de volgende tarieven gehanteerd met bijbehorende codes:

Behandelconsulten:
30 minuten, € 90,36 prestatiecode CO0367
45 minuten, € 128,40 prestatiecode CO0497
60 minuten, € 152,50 prestatiecode CO0627
90 minuten, € 229,30 prestatiecode CO0887

Diagnostiekconsulten:
30 minuten, € 108,04 prestatiecode CO0302
45 minuten, € 151,07 prestatiecode CO0432
60 minuten, € 173,40 prestatiecode CO0562
90 minuten, € 259,01 prestatiecode CO0822

tarieven onverzekerde zorg

Indien u op zoek bent naar psychologische hulp, maar er geen sprake is van een vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar dan is sprake van onverzekerde zorg. De kosten van het traject zijn dan voor eigen rekening. De kosten per sessie zijn in dat geval €115,00 (conform het NZA tarief).

Zorg valt niet onder verzekerde zorg indien: 

Er geen verwijzing is van uw huisarts

Er geen sprake is van een in de DSM V vastgelegde stoornis

De behandeling van uw klacht niet langer vergoed wordt door uw zorgverzekeraar (bijvoorbeeld in het geval van een specifieke fobie, rouw- of werkproblematiek).

Verschil gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de client. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De client heeft doorgaans geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar (385,00). De behandelaar moet de praktijkvoering voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Voor 2023 is er een contract afgesloten met Zilveren Kruis, Caresque en CZ. Voor CZ geldt een beperkt omzet plafond. In de loop van 2023 volgt hierover nadere berichtgeving op de website.

Wanneer er geen contract is afgesloten met de verzekeraar van de client dan geldt dit als niet-gecontracteerde zorg. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van de factuur aan de cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis van de cliënt (tussen de 60-100%). 

Het deel dat niet wordt vergoed, wordt door de cliënt zelf opgebracht. De factuur wordt door de cliënt zelf  betaald aan de behandelaar.

Tarieven voor training, coaching en supervisie gesprekken

Voor coaching gesprekken of advies ben ik graag bereid te overleggen over tarief, vorm en inhoud van een traject.

Voor training in groepsdynamiek of trainingsdagen voor  teams ten aanzien van het verbeteren van communicatie en samenwerking kunt u mij bellen of uw vraag mailen, ik neem dan op korte termijn kontakt met u op.

Ook voor supervisie kunt u mij bellen of mailen met uw wensen/behoefte; hiervoor geldt een marktconform tarief.

Kwaliteit

Ik sta ingeschreven in het zogenoemde BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) register dat de kwaliteit van zorgverleners waarborgt. Op de pagina waarin ik mij aan u voorstel kunt u mijn registratie nummer en lidmaatschap van andere beroepsverenigingen zien. Het door het kwaliteitsinstituut goedgekeurde kwaliteitsstatuut vindt u hier. Mijn registratienummers zijn:

  • BIG: 09051432525
  • AGB Dynamische Psychologie: 94065447
  • AGB Kitty Daamen: 94106997
Klachten

Ik werk naar beste vermogen, kunnen en weten. Vanaf het eerste gesprek nodig ik u uit om uw kritiek of klacht bespreekbaar te maken met mij. Mochten we daar samen niet uitkomen dan kunnen we zoeken naar een meer bevredigende oplossing elders. Indien u een klacht wil indienen dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging van psychologen: het NIP, bereikbaar via dit e-mailadres: www.collegevantoezicht@psynip.nl. 

afmelden

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek, per telefoon of e-mail. Voor het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 55,00 euro in rekening gebracht. Voor het niet opdagen voor een afspraak wordt 110,00 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.