Tarieven

Praktisch

Tarieven behandeling

U kunt door de huisarts, specialist of bedrijfsarts verwezen worden naar de psycholoog voor generalistische basis GGZ (BGGZ, voorheen eerstelijns). De BGGZ betreft in principe kortdurende therapie, bij lichtere en over het algemeen nog niet lang bestaande problematiek. De sessies duren drie kwartier en volgen elkaar in de eerste periode meestal vrij snel op. Daarna laat ik vaak langere tussenpozen tussen de zittingen ontstaan. Houdt u er rekening mee dat u te maken hebt met uw eigen risico van uw zorgverzekeraar. Voor 2020 is bepaald dat u de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:

    • psychologische hulp kort (ca. 4 consulten, Nza-tarief 2020 € 504,71)
    • psychologische hulp middel (ca. 7 gesprekken, Nza-tarief 2020 € 856,34)
    • psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken, Nza-tarief 2020 € 1.373,34)
    • psychologische hulp chronisch (ca. 10 gesprekken, Nza-tarief 2020 € 1,287,27).

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht. Zij kan u daarover informeren.

Ik heb er vooralsnog voor gekozen geen contracten met de zorgverzekeraars af te sluiten. U kunt de behandeling voor een deel vergoed krijgen, afhankelijk van Uw aanmeldklacht en verzekeringspolis:

    • Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen
    • Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar de volledige kosten.

Het is goed om vooraf uw polisvoorwaarden te checken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de verzekeraar is er een verwijzing van de huisarts of revalidatie arts noodzakelijk en moet de diagnose op de factuur worden vermeld. De praktijk hanteert een tarief van € 99,- per consult voor niet verzekerde zorg of als u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen (er hoeft dan ook geen diagnose op de factuur te staan; consult is ca. 45 minuten gesprek en 15 minuten administratie).

 

Tarieven voor Training, Coaching en Supervisie gesprekken

Voor coaching gesprekken of advies ben ik graag bereid te overleggen over tarief, vorm en inhoud van een traject. 

Voor training in groepsdynamiek of trainingsdagen voor  teams ten aanzien van het verbeteren van communicatie en samenwerking kunt u mij bellen of uw vraag mailen, ik neem dan op korte termijn kontakt met u op. 

Ook voor supervisie kunt u mij bellen of mailen met uw wensen/behoefte; hiervoor geldt het marktconform tarief van 100 euro per 45 minuten en 135 euro per 60 minuten (excl. BTW).

 

Kwaliteit

Ik sta ingeschreven in het zogenoemde BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) register dat de kwaliteit van zorgverleners waarborgt. Op de pagina waarin ik mij aan u voorstel kunt u mijn registratie nummer en lidmaatschap van andere beroepsverenigingen zien. Het door het kwaliteitsinstituut goedgekeurde kwaliteitsstatuut vindt u hier. Mijn registratienummers zijn:

    • BIG: 09051432525
    • AGB Dynamische Psychologie: 94065447
    • AGB Kitty Daamen: 94106997.

 

Klachten

Ik werk naar beste vermogen, kunnen en weten. Vanaf het eerste gesprek nodig ik u uit om uw kritiek of klacht bespreekbaar te maken met mij. Mochten we daar samen niet uitkomen dan kunnen we zoeken naar een meer bevredigende oplossing elders. Indien u een klacht wil indienen dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging van psychologen: het NIP www.collegevantoezicht@psynip.nl 

 

Afmelden

U kunt een afspraak telefonisch/per mail afzeggen tot minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak, via info@dynamischepsychologie.nl of bellen/SMS’en naar mobiele nummer 0682664698. Er wordt 60 euro in rekening gebracht als u minder dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekeraar.